forestfloor

Limburg

Bij dezen nodig ik u uit voor een algemene ledenvergadering, die op zaterdag 19 november 2016 om 13.30 uur wordt gehouden in Theaterhotel “De Oranjerie”, Kloosterwandplein

12-16, 6041 JA Roermond.

 

De conceptagenda is als volgt:

1. Opening en vaststelling agenda

2. Notulen A.L.V. 14 december 2015 (wordt ter vergadering uitgedeeld)

3. Toelichting op het jaar 2015

4. Financieel jaarverslag 2015 door penningmeester (wordt ter vergadering uitgedeeld)

5. Verkiezing nieuwe bestuursleden

6. Informatie over de Provinciale Staten en beide waterschappen

7. Toelichting op lopend jaar 2016 en de plannen voor de toekomst.

8. Evaluatie “Huiskamergesprekken”.

9. Voorbereidingen Tweede Kamerverkiezingen

10. Stand van zaken gemeenteraadsverkiezingen 2018

11. Rondvraag

12. Sluiting

 

Met vriendelijke groet,

Jos van den Borne,

secretaris

 


Ledenvergadering Limburg

[klik hier] voor het verslag van de ledenvergadering van 18 november 2017.

[klik hier] voor het verslag van de ledenvergadering van 19 november 2016.

 

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België