forestfloor

Limburg

Interview Limburgs Statenlid Henk van der Linden

Maastricht/Roermond – Statenlid Henk van der Linden (50PLUS) wil in Limburg een campus vrijetijdseconomie, bijvoorbeeld in Roermond. Dat zegt hij in onderstaand interview dat wij onlangs met hem hadden over zijn maiden year in Provinciale Staten.

U wilde voorkomen dat cliënten de dupe worden van de overheveling van zorg, jeugd en werk naar de gemeenten. Wat hebt u gedaan?

“We hebben via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) voor cliënten achterhaald wat de gemeenten met hun Wmo-geld hebben gedaan. Die actie is landelijk opgepakt.
Achteraf was de Wob een te zwaar middel, veel staat al in jaarrekeningen, maar de gemeenten werkten allemaal graag mee. We blijven nu de Wmo-cijfers verzamelen voor de cliëntenorganisaties en het Limburgse Huis voor de Zorg.
Het Huis begeleidt cliëntorganisaties bij de genoemde overheveling. Wij staan voor goede zorg in Limburg, daarom waren we tegen het snijden in de subsidie voor het Huis voor de Zorg. De coalitie heeft dat toch doorgedrukt.
Wel een succes, is dat we, gesteund door PvdD en PVV, hebben geregeld dat de Limburgse gemeenten samen alsnog eenmalig 1 miljoen krijgen voor de transformatie van de jeugdzorg. De overige partijen wilden het gereserveerde geld aan andere dingen uitgeven.”

Wat hebt u bereikt als het gaat om gezond wonen voor Limburgse ouderen, ook een speerpunt?

“We zijn nog in de fase van luisteren naar de behoeften. Nu focust de politiek op de nood in enkele verzorgingshuizen. Dat is belangrijk, maar we moeten ook kijken naar de lange termijn. Ouderen zullen noodzakelijk langer thuis blijven wonen en moeten meer zelf doen.
De provincie moet zorgen dat ze niet tussen wal en schip vallen. Eén van onze ideeën is wonen in clusters, waarbij ouderen elkaar steunen met hulp van domotica en medische software. Ook zouden ze samen voordelig zorg kunnen inkopen. Dit idee voorkomt ook vereenzaming.”


Interessante ideeën, nu nog de grote partijen meekrijgen…

“Als eenmansfractie ben je vooral aanjager en verbinder. Onze Limburgse denktank heeft bijvoorbeeld onlangs de pensioenkwestie onderzocht. Is er echt wat aan de hand of is het politiek? Het laatste dus. Pijnpunt in het huidige systeem is de rekenrente. Met een langdurig gemiddelde voor de indexering is er geen probleem met de dekking. Ons voorstel hierover is landelijk besproken en krijgt steeds meer steun, ook buiten 50PLUS.”

Terug naar Limburg. Wat hebt u klaargespeeld voor Midden-Limburg, uw eigen streek?

“De ontwikkeling van de Maasplassen gesteund. Verder voorgesteld dat Roermond en Weert geld moeten krijgen vanwege het grotestedenbeleid. De coalitie vindt dat eerst beter moet worden samengewerkt. Onzin, het moet nu, anders missen we de boot.
Verder zetten we in op een vrijetijdscampus in Roermond, rond een opleiding voor vrijetijdseconomie en toerisme. Dat zorgt op langere termijn, via economische diversiteit, voor blijvende groei in heel Limburg. Roermond is ideaal, omdat de stad diverse vormen van vrijetijdsbesteding verbindt, zoals het Designer Outlet Center, de Maasplassen en De Meinweg.”

Heeft uw fractie nog meer ideeën voor de toekomst?

“Jazeker. We hebben bijvoorbeeld in Limburg veel kennis op het gebied van chemie. Dat geeft ons een voorsprong bij het ontwikkelen van steeds slimmere processen om zonne-energie om te zetten in waterstof. Een duurzame ontwikkeling, die zorgt voor extra geld en banen. En schonere energie. Daarom willen we graag dat op de Chemiecampus meer onderzoek wordt gedaan naar de productie en opslag van waterstof.”

H. van der Linden


Ledenvergadering Limburg

[klik hier] voor het verslag van de ledenvergadering van 18 november 2017.

[klik hier] voor het verslag van de ledenvergadering van 19 november 2016.

 

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België