forestfloor

Limburg

Beste Maastrichtse 50PLUSleden,

U heeft wellicht via de media al vernomen dat 50PLUS in Maastricht zal deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.
Achter de schermen wordt hard  gewerkt aan de samenstelling van de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma. Een concept verkiezingsprogramma ontving u reeds eerder en enkele van u hebben daar op gereageerd.

Er wordt getracht om op 2 december de concept-kandidatenlijst en het concept-verkiezingsprogramma af te ronden. In dat geval ontvangt u deze documenten op dezelfde dag of in ieder geval zo snel mogelijk, samen het het verzoek om te reageren. Indien er op 2 december geen concept-kandidatenlijst en concept-verkiezingsprogramma kan worden afgerond of de verzending te veel tijd in beslag gaat nemen, dan is de termijn voor u om te reageren te kort.
In dat geval zal ik  u uitnodigen voor een zogenaamde "raadpleging". Een raadpleging is een bijeenkomst van leden uit (in dit geval) Maastricht. Tijdens deze raadplegingsbijeenkomst wordt over de concept-kandidatenlijst en het concept-verkiezingsprogramma gesproken en worden deze documenten vastgesteld. Als we gebruik moeten maken van de raadplegingsmogelijkheid, dan zal deze bijeenkomst op zaterdag 9 december 2017 plaatsvinden. Ik wil u vragen om deze datum alvast in uw agenda te reserveren. Ik zal u op 4 december informeren of de raadpleging doorgaat. Dan wordt u ook geïnformeerd over het tijdstip en de locatie.


Met vriendelijke groet,

Bert Kannegieter
coördinator GR2018 in Limburg


Privacy Protocol

[klik hier] 50PLUS Privacy Protocol

Ledenvergadering Limburg

[klik hier] voor het verslag van de ledenvergadering van 29 december 2018.

[klik hier] voor het verslag van de ledenvergadering van 30 juni 2018.

[klik hier] voor het verslag van de ledenvergadering van 18 november 2017.

Profielschetsen

[klik hier] voor profielschets Statenleden

[klik hier] voor profielschets Waterschappen

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België