forestfloor

Limburg

Geachte leden van Maasgouw,

Ik heb u vandaag de voorgestelde combilijst PWM-50PLUS voor Maasgouw laten toesturen. Voor de volledigheid heb ik u ook nog het voorgestelde programma laten toekomen. Daarbij geef ik aan dat er tot 1 december geen suggesties zijn aangediend en het verkiezingsprogramma dat u eerder ontving, ongewijzigd is gebleven.

Ter informatie geef ik aan dat op de kandidatenlijst voor PWM-50PLUS de kandidaten om en om zijn gerangschikt. Dat betekent dat op nr. 1 een PWM-kandidaat als lijsttrekker optreedt, nr. 2 een 50PLUS-kandidaat is, nr. 3 een PWM-kandidaat, nr. 4 een 50PLUS-kandidaat etc. Overigens is de lijsttrekker ook lid van 50PLUS en voldoet aan het artikel 4i van de statuten van 50PLUS. De statuten geven aan dat een lid tenminste 1 jaar lid dient te zijn om een volksvertegenwoordigende functie uit te oefenen. De persoon op nummer 2 van de combi-kandidatenlijst is een persoon die niet aan deze formele eis voldoet; voor deze persoon zal een dispensatie worden aangevraagd bij het hoofdbestuur van 59PLUS. Ook voor de personen op de plekken 4., 8 en 10. is een dergelijke dispensatie nodig.

Vanwege het feit dat de combi-kandidatenlijst op korte termijn ter controle dient te worden aangeboden aan het hoofdbestuur van 50PLUS en het afdelingsbestuur tevens een kwalitatief oordeel zal vellen, wil ik u vragen om uiterlijk vrijdag 8 december voor 17.00 uur eventuele suggesties aan te leveren.

met vriendelijke groet,
Bert Kannegieter

coƶrdinator GR2018 in Limburg


Privacy Protocol

[klik hier] 50PLUS Privacy Protocol

Ledenvergadering Limburg

[klik hier] voor het verslag van de ledenvergadering van 29 december 2018.

[klik hier] voor het verslag van de ledenvergadering van 30 juni 2018.

[klik hier] voor het verslag van de ledenvergadering van 18 november 2017.

Profielschetsen

[klik hier] voor profielschets Statenleden

[klik hier] voor profielschets Waterschappen

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen Belgiƫ