forestfloor

Limburg

Zoals u weet heeft gisteravond de ledenraadpleging in Venlo plaatsgevonden. Toen is geconstateerd dat het programma op een aantal punten geactualiseerd zou moeten worden. Dit is inmiddels gebeurd. Om u volledig bij het democratisch proces te betrekken, is van van belang dat u ook kennis neemt van het laatste gewijzigde exemplaar van het programma.

Deze heb ik u via email inmiddels laten toesturen. Indien u wil reageren, verzoek ik u dit te doen voor maandag 11 december 2017 en wel voor 12.00 uur.

met vriendelijke groet,

Bert Kannegieter
coördinator GR2018 in Limburg


Ledenvergadering Limburg

[klik hier] voor het verslag van de ledenvergadering van 18 november 2017.

[klik hier] voor het verslag van de ledenvergadering van 19 november 2016.

 

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België