forestfloor

Limburg

Naar aanleiding van de aankondiging dat het Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO) in Limburg stopt, zijn er door 50PLUS Statenlid Henk van der Linden hier schriftelijke vragen over gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. De vragen zijn inmiddels beantwoord. Het L1 radioprogramma De Stemming heeft op zondagochtend 22 april 2018 het Statenlid Van der Linden live in de uitzending over HOVO geïnterviewd. De stelling van L1 was: "Is alles uit de kast gehaald om het Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO) in Limburg te redden?'

Onlangs stelden 50PLUS en het CDA aan de provincie voor om de financiering van HOVO Limburg over te nemen om dit onderwijs te behouden. Maar Gedeputeerde Staten hebben laten weten dat dit soort cursussen niet passen binnen het onderwijsbeleid van de provincie, het gaat namelijk niet om beroepsgericht onderwijs.

Statenlid Henk van der Linden ziet nog steeds mogelijkheden om het HOVO te behouden voor Limburg, ook nu Gedeputeerde Staten hebben laten weten dat de provincie HOVO niet wil gaan financieren. Van der Linden denkt dat het provinciebestuur HOVO zou kunnen financieren uit andere middelen, zoals gelden die bedoeld zijn voor de Limburgse Sociale Agenda en hij gaat deze oplossingsrichting voorleggen aan het provinciebestuur.

Klik op de link om het artikel te lezen en het interview van 50PLUS Statenlid Henk van der Linden te beluisteren: https://l1.nl/de-stemming-hovo-140694/

[Klik hier] voor de beantwoording van de schiftelijke vragen.


Privacy Protocol

[klik hier] 50PLUS Privacy Protocol

Ledenvergadering Limburg

[klik hier] voor het verslag van de ledenvergadering van 29 december 2018.

[klik hier] voor het verslag van de ledenvergadering van 30 juni 2018.

[klik hier] voor het verslag van de ledenvergadering van 18 november 2017.

Profielschetsen

[klik hier] voor profielschets Statenleden

[klik hier] voor profielschets Waterschappen

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België