forestfloor

Limburg

Uitnodiging

Provinciale Algemene Vergadering 50PLUS Afdeling Limburg

op zaterdag 30 juni 2018 van 14.00 uur tot 16.00 uur

in De Graasj Roermond, Knevelgraafstraat 21, 6041 GP Roermond.

De agenda is als volgt:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Vaststellen notulen ALV d.d. 18 november 2017 (zie website 50PLUS Limburg)
3. Toelichting voorbereidingstraject verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap
4. Benoeming voorzitter kandidaatscommissie Provinciale Staten
5. Benoeming voorzitter kandidaatscommissie Waterschap
6. Situatie afdelingsbestuur 50PLUS Limburg
7. Kennismaking met Gerard van Hooft, lid HB en aanspreekpunt voor Limburg
8. Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen 2018 door Bert Kannegieter (onder voorbehoud)
9. Kennismaking met de aanwezige gemeenteraadsleden van 50PLUS in Limburg
10. Rondvraag
11. Sluiting (16.00 uur)

Met vriendelijke groet,

Jos van den Borne,
Secretaris 50PLUS Limburg


Privacy Protocol

[klik hier] 50PLUS Privacy Protocol

Ledenvergadering Limburg

[klik hier] voor het verslag van de ledenvergadering van 29 december 2018.

[klik hier] voor het verslag van de ledenvergadering van 30 juni 2018.

[klik hier] voor het verslag van de ledenvergadering van 18 november 2017.

Profielschetsen

[klik hier] voor profielschets Statenleden

[klik hier] voor profielschets Waterschappen

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen Belgiƫ