forestfloor

Limburg

Concept Agenda Provinciale Algemene Vergadering

op zaterdag 29 december 2018

Limburg, 13 december 2018

Locatie: Cultuurcentrum De Bombardon, St. Antoniusstraat 2, 6093 GA Heythuysen

Ontvangst: 10:00 uur | Aanvang: 10:30 uur

Technisch voorzitter: De heer Willy Bronckers

Gast: De heer Robert Gielisse, lid Hoofdbestuur

1. Opening en vaststelling agenda

2. Vertrek mevrouw Els Dohmen als afdelingsvoorzitter 50PLUS Limburg

3. Vaststellen verslag PAV d.d. 30 juni 2018 [klik hier]

4. Instellen telcommissie

5. Concept kandidatenlijst Waterschap Limburg (WS2019) [klik hier]
a) Verkiezing en vaststellen beoogd lijsttrekker
b) Verkiezingen en vaststellen kandidaten vanaf nummer 2 en behandeling Amendement A en Amendement B

6. Concept kandidatenlijst Provinciale Staten van Limburg (PS2019) [klik hier]
a) Verkiezing en vaststellen beoogd lijsttrekker
b) Verkiezingen en vaststellen kandidaten vanaf nummer 2 en behandeling Amendement C en Amendement D

7. Concept verkiezingsprogramma’s Waterschap Limburg 2019-2023
[klik hier]
a
) ter kennisgeving aan de leden
b) toelichting door de programmacommissie WS2019
c) aandachtspunten ledenvergadering

8. Landelijk Raamprogramma Provinciale Staten 2019-2023 [klik hier]
a) ter kennisgeving aan de leden
b) toelichting voortgang verkiezingsprogramma PS Limburg 2019-2023

9. Verkiezingscampagne PS2019 | WS2019 (mondelinge toelichting)

10. Rondvraag

11. Sluiting


Privacy Protocol

[klik hier] 50PLUS Privacy Protocol

Ledenvergadering Limburg

[klik hier] voor het verslag van de ledenvergadering van 29 december 2018.

[klik hier] voor het verslag van de ledenvergadering van 30 juni 2018.

[klik hier] voor het verslag van de ledenvergadering van 18 november 2017.

Profielschetsen

[klik hier] voor profielschets Statenleden

[klik hier] voor profielschets Waterschappen

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België