forestfloor

Limburg

1 juli 2019

 

Aan de leden van 50PLUS Limburg

 

Het afdelingsbestuur van Limburg is op zoek naar nieuwe bestuursleden.  Er moeten een nieuwe voorzitter, secretaris en penningmeester komen en 4 algemeen bestuursleden. Na de verkiezingen hopen we weer een voltallig bestuur te kunnen presenteren bestaande uit zeven personen.  

Mocht u interesse hebben in een bestuursfunctie dan verzoeken we u een korte motivatie en een CV in hoofdlijnen te sturen naar de secretaris van 50PLUS Limburg, de heer Jos van den Borne. Zijn e-mailadres is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wilt u in uw sollicitatie ook aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat: voorzitter, secretaris of penningmeester of wordt u toch liever algemeen bestuurslid.

Degenen die al eerder hebben gesolliciteerd, verzoeken we dit opnieuw te doen. We hopen dat er ook een of meerdere vrouwelijke leden zitting willen nemen in het bestuur. Vandaar een speciale oproep aan alle vrouwelijke leden om te solliciteren.

De kandidaatstelling sluit op zondag 14 juli om 23.59 uur. De gesprekken vinden medio augustus plaats.

 

Profielschets afdelingsbestuur 50PLUS Limburg

 • leden wonen in Limburg 
 • bestuursleden zijn minimaal één jaar lid van 50PLUS
 • bestuursleden onderschrijven de partijprogramma’s
 • bestuursleden bieden steun aan de provinciale fracties
 • bestuursleden zijn integer en van onbesproken gedrag
 • bestuursleden beschikken over voldoende kennis om toegewezen taken te kunnen uitvoeren
 • bestuursleden  beschikken over voldoende tijd voor de uitvoering van hen toegewezen taken
 • bestuursleden hebben geen familiebanden met overige  bestuursleden

Profiel voorzitter

 • de voorzitter is de spreekbuis van het bestuur
 • leidt de vergaderingen en zorgt voor een pro=actieve besluitvorming
 • bereidt de vergaderingen voor
 • onderhoudt externe contacten
 • vertegenwoordigt het bestuur bij bepaalde activiteiten
 • beschikt over leidinggevende/coördinerende capaciteitenProfiel secretaris

 • stelt in overleg met de voorzitter de agenda op van de bestuursvergadering
 • stelt de bestuursleden op de hoogte van de vergaderingen
 • notuleert bestuursvergaderingen
 • behandelt in- en uitgaande post
 • communiceert waar nodig met de provinciale ledenProfiel penningmeester

 • maakt de jaarlijkse concept begroting op
 • stelt het concept financieel jaarverslag op en presenteert dat ter vaststelling
 • beheert de rekening van het afdelingsbestuur en voert transacties uitProfiel algemeen bestuurslid

 • Sociaal en maatschappelijk betrokken
 • Enige juridische kennis en affiniteit met statuten, HR-reglement etc.
 • Kennis van communicatie, PR en marketing

Privacy Protocol

[klik hier] 50PLUS Privacy Protocol

Ledenvergadering Limburg

[klik hier] voor het verslag van de ledenvergadering van 29 december 2018.

[klik hier] voor het verslag van de ledenvergadering van 30 juni 2018.

[klik hier] voor het verslag van de ledenvergadering van 18 november 2017.

Profielschetsen

[klik hier] voor profielschets Statenleden

[klik hier] voor profielschets Waterschappen

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België