forestfloor

Limburg

Geachte leden van 50PLUS Limburg,

Bij deze nodig ik u uit voor een Provinciale Algemene Ledenvergadering op zaterdag

14 maart 2020 om 13.30 uur in Hotel restaurant “de Abdij”, Kerkpad 5 te Horn

De conceptagenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening en vaststelling agenda (Pim)
 2. Notulen A.L.V. december 2018 (Pim)
 3. Financieel jaarverslag 2019 door penningmeester (Bert, Felix)
 4. Informatie over de Provinciale Staten en het waterschap 2019 (Anne-Marie en Jacques)
 5. Terugblik provinciale verkiezingen Limburg 2019 (Anne-Marie)
 6. Pauze
 7. Presentatie vrouwennetwerk 50PLUS (Renate en Cäte)
 8. Stand van zaken gemeenteraadsverkiezingen 2022 (betreffende fracties)
 9. Ledenwerving (discussie met de aanwezige leden)
 10. Rondvraag (Pim)
 11. Sluiting

Met vriendelijke groet,

Pim van Zanten,

voorzitter


Privacy Protocol

[klik hier] 50PLUS Privacy Protocol

Ledenvergadering Limburg

[klik hier] voor het verslag van de ledenvergadering van 29 december 2018.

[klik hier] voor het verslag van de ledenvergadering van 30 juni 2018.

[klik hier] voor het verslag van de ledenvergadering van 18 november 2017.

Profielschetsen

[klik hier] voor profielschets Statenleden

[klik hier] voor profielschets Waterschappen

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België